NJIT Regional Alumni Club of China

In summer 2010, NJIT alumni of China formed a regional alumni club and on July 20, 2010, the Regional Alumni Club of China had their first meeting in Beijing (see picture on right): Front row: Jinogong Pan, Ken Chin, MenChu Zhou, Ying Wu, Donald Sebastian, and Jun Li, Weichen Ye.  Back Row: Ms. Gao , Jacquie Zhou, Helen Cao, Tao Xu, Dequan Liu, Xin Tang, Cathy Sebastian, Matt Hsia, and Yan He.

Check back to this web page for Club updates soon.

Social Networking

Facebook:  NJIT International Students

Renren:  Renren.com

NJIT Office of International Students:  NJIT Office of International Students